Музейна планета

Вітаємо Вас на сайті! Цей ресурс призначено для формуванню інформаційної культури проведення навчальних досліджень в галузі історичної спадщини нашого народу та усвідомлення його ролі у розвитку світової культури. Сьогодні суспільно-політична ситуація в Україні вимагає створення та поширення гармонізованої ідеологічної концепції, в основі якої закладена національна ідея збереження мови, історії та культури, захисту та примноження надбань народу, розвитку громадянської свідомості та відповідальності. Одним із шляхів реалізації цієї концепції у розрізі національно-патріотичного виховання, є формування культури мислення спадкоємців традицій нашого народу - учнівської молоді, сприяння розвитку її творчих та дослідницьких здібностей. У цьому процесі роль музеїв важко недооцінити.

Сучасні інформаційно-комунікаційні технології дозволяють відвідувати музеї світу засобами мережі Інтернет, що надає людям можливість ознайомитися з надбаннями світової цивілізації не виходячи з дому. Віртуальний музей дозволяє створити зовсім інший образ музею, органічність якого полягає у адаптації форм подання музейних ідей, тем, сюжетів до світосприйняття відвідувача. Особливістю Музейного Порталу є використання мережевих інтерактивних систем знань, що змістовно відображають усі події нашої великої історії.

Відеоматеріали

Основні принципи Музейного Порталу

Кумулятивність

Сервісна орієнтованість

Науковість

Соціальна спрямованість

Координованість